АСЛА̀НЧЕ

АСЛА̀НЧЕ, мн. ‑та, ср. Остар., сега простонар. Малкото на аслан; лъвче.

— Друга (остар. и диал.) форма: арсла̀нче.

Списък на думите по буква