АСМА̀

АСМА̀ ж. 1. Висока, дълга и разклонена, обикн. дворна лоза, издигната на дървено или железно скеле; лозница. На двора под асмата, под черните гроздове, играеше голямо хоро. Й. Йовков, СЛ, 173. В дворчето на тая къща има .. красива асма от пътните врата чак до стълбите. Д. Немиров, Д, 124. // Само ед. Събир. Лоза, която израства като дълго стебло. В гората има много дива асма, диво лозе — влече се по дърветата като повет. Й. Йовков, ПГ, 50. По чардаците кротко се вият асми. Н. Тихолов, ДКД, 123.

2. Висока подпора, скеля за лоза. Минахме покрай лозя, дигнати целите на асми. Н. Тихолов, ДКД, 214. Лозата по телената асма се бе разшумила и засенчила площадката. Т. Харманджиев, Р, 71. По асмите резекията почерня. Н. Каралиева, Н, 136.

— Тур. asma.

Списък на думите по буква