АСМЀН

АСМЀН, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Прил. от асма (в 1 знач.). Къде бе виждал Петко асмения чардак на улицата и желязната порта, отгоре с изострени като копия железа?... Ст. Сивриев, ПВ, 84.

Списък на думите по буква