АСМЍЧКА

АСМЍЧКА ж. Умал. от асма; асмица. Няма никога да обходи двора,.., да прегледа кошерите, да подреже асмичките. Г. Караславов, Избр. съч. I, 95.

Списък на думите по буква