А̀СО

А̀СО, мн. ‑а̀, ср. Ас; бирлик, туз. Попът седеше в кухнята и гледаше как попадията нарежда картите. Пак пика асо му се падаше. Ст. Дичев, ЗС II, 680. При чистенето на картите беше изхвърлил купа поп и Насьо х. Грозданов можеше да го бе само с каре от аса. Д. Ангелов, ЖС, 31. — Бате Фанчо тегли две карти. Ами сега?... Нали знаеш какъв рефлекс вадя на покера. И аз тегля две карти. Имах пики рига, вале, десятка, получих асо и дама. А той,.., си получава четвърта осмица. Първа заигравам аз — десет чипа. П. Вежинов, НБК, 136.

— Ит. asso през гр. Dσο (вж. В. Ванков, Към историята на някои заемки от западните романски езици в български..., ГСУ, 1960, с. 178—179). — Ив. Богоров, Френско—български речник, 1869.

АСО̀

АСО̀, мн. ‑а̀, ср. Спорт. При фехтовка — сполучливо нападение; докосване с рапирата на противниковия състезател.

— От фр. assaut ’нападение’.

Списък на думите по буква