АСОРТЍ

АСОРТЍ прил. неизм. 1. Книж. Със следв. предл. с. Обикн. за облекло — който е добре подбран в съответствие с нещо; подходящ. Шапката ѝ е асорти с костюма.

2. Търг. За различни видове от една и съща стока — подбран с оглед на разнообразен асортимент. Бонбони асорти.

— Фр. assorti.

Списък на думите по буква