АСОРТИМЀНТ

АСОРТИМЀНТ м. Обикн. ед. Съвкупност отразлични видове и качества стоки в търговско предприятие или на изделия в производствено предприятие. Асортиментът на вещите и стоките, които се продават тук, обхваща всички видове производства на египетското занаятчийство от всички времена и епохи на египетската история. Ив. Мирски, ПДЗ, 199. Богат асортимент. Разнообразен асортимент. Беден асортимент. Ограничен асортимент. // Съвкупност от различни видове и качества от една и съща стока или едни и същи изделия. От утре всеки дружинен лекар от групата ни ще разполага с асортимент от най-модерни лекарства... Д. Димов, Т, 683. Централният универмаг е огромна сграда с няколко етажа.. От всеки вид стока можеш да избираш сред многообразен асортимент. Н. Фурнаджиев, МП, 40. На витрините са изложени нови асортименти тъкани, обувки и метални и порцеланови изделия.

— От фр. assortiment.

Списък на думите по буква