АСОРТИМЀНТЕН

АСОРТИМЀНТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни. Прил. от асортимент. Успех за нашата търговия са новосъздадените асортиментни кантори, които улесняват управителите на магазините при набавянето на нови стоки. ВН, 1960, бр. 2675, 1. Асортиментен кабинет. Асортиментна база. Асортиментна програма.

Списък на думите по буква