АСОЦИА̀ЛЕН

АСОЦИА̀ЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. 1. Който страни от обществения живот; саможив, себичен. Асоциален човек.

2. Който нарушава правата или уврежда интересите на обществото. И всъщност дали наред с героите — положителни образци, не се възпроизвеждат и асоциални герои, нагли "суперменчета". Хр. Домозетов, ОР, 122. Асоциален тип.

3. Който е в разрез с интересите на обществото. Асоциални прояви.

Списък на думите по буква