АСОЦИА̀ЛНОСТ

АСОЦИА̀ЛНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Проява и качество на асоциален човек. Асоциалност на младежи.

Списък на думите по буква