АСОЦИА̀ЦИЯ

АСОЦИА̀ЦИЯ ж. 1. Псих. Връзка между представи, мисли, чувства, при която появата на едни от тях извиква други, свързани с тях по място, време, прилика, контраст и пр. Представите не стоят изолирани в съзнанието ни, а се свързват и образуват асоциации. Псих. ХI кл, 53. — Вижте само какъв хубав цвят. — Да — каза тя.. — Имам такава фланела,.. Той наля вино в чашите, малко неприятно изненадан от нейните асоциации. Ем. Манов, БГ, 150. Асоциация по сходство. Асоциация по съседство. Причинно-следствена асоциация.

2. Спец. Група, съединение от еднородни неща. Звездна асоциация. Скална асоциация. Микробна асоциация. Растителна асоциация. Асоциация на минерали.

3. Книж. Сдружение, дружество на лица с еднаква област на дейност или еднакви интереси цели. Международна работническа асоциация. Асоциация на юристите-демократи. Асоциация на учените.

— От лат. associatio ’съединение’ през рус. асоциация и нем. Assoziation.

Списък на думите по буква