АСОЦИЍРАМ

АСОЦИЍРАМ, ‑аш, несв. и св., прех. Псих. Свързвам по асоциация (в 1 знач.). Поетът асоциира преданията с природата, одухотворява я, там търси закрила и утеха. Ив. Спасов, БС, 38. асоциирам се страд.

АСОЦИЍРАМ СЕ, несв., прех. 1. Псих. За представи, мисъл, чувство — свързвам се. Тази случайна дума конюшни се асоциира с

други представления, възприети,.., под впечатлението на същата дума в дествителния мир. Ал. Константинов, Съч. I, 147. Полилеят заедно с двете фигури на младоженците и кучето в краката им образува кръг, който след това е повторен от кръглото огледало на стената, така че "кръговият елемент" е основата, върфу която е изградена композицията на цялата картина. Този кръгов елемент пък отново се асоциира с брачната халка. Хр. Ковачевски, СК, 101.

2. Книж. Присъединявам се към дружество, асоциация (в 3 знач.), влизам в асоциация (в 3 знач.).

— От лат. associo ’съединявам’ през нем. assozieren.

Списък на думите по буква