АСПИРА̀НТКА

АСПИРА̀НТКА ж. Жена аспирант. Тя забрави за две-три години всички свои амбиции: да става аспирантка, а впоследствие да получи докторат. Ст. Даскалов, СЛ, 223.

Списък на думите по буква