АСПИРА̀ТА

АСПИРА̀ТА ж. Фон. Съгласен звук, който се произнася с придихание (напр. съгласните х, ф); придихателна съгласна.

— От лат. aspiratus ’придъхан’.

Списък на думите по буква