АСПИРАТО̀РЕН

АСПИРАТО̀РЕН1, ‑рна, ‑рно, мн. ‑рни. Спец. Прил. от аспиратор; аспирационен. Аспираторна уредба.

АСПИРАТО̀РЕН

АСПИРАТО̀РЕН2, ‑рна, ‑рно, мн. ‑рни. Фон. Прил. от аспирата; придихателен. Аспираторни съгласни.

Списък на думите по буква