АСТА̀Л

АСТА̀Л м. Остар. и диал. Голяма грубо изработена маса. Графът седи при асталът и чете книга. П. Тодоров, МГ (превод), 3.

— Унг. asztal през сръб. астал.

Списък на думите по буква