АСТАТЍН

АСТАТЍН, мн. няма, м. Хим. Неустойчив радиоактивен химичен елемент Аt, от групата на халогените, притежаващ свойствата и на метал, и на неметал, който не се среща в природата, а е получен изкуствено.

— От гр.

Списък на думите по буква