АСТЀНИЯ

АСТЀНИЯ ж. Мед. Болезнено състояние, което се изразява във физическа и нервно-психическа слабост на организма, в много бързо изморяване и изтощаване.

— От гр. B ’не’ + σ2ενός ’сила, мощ’.

Списък на думите по буква