А̀СТРА

А̀СТРА ж. 1.Градинско цвете с кичести бели, розови, червени или лилави цветове, което цъфти в края на лятото и в началото на есента; богородичка2. Aster. Букет от астри.

2. Бот. Род едногодишни тревисти растения с красиви ярки звездовидни цветове от семейство сложноцветни, произхождащи от Китай и Япония, широко разпространени като културен вид (с около 4 000 сорта). Callistephus chinensis.

3. Бот. Род многогодишни тревисти растения от семейство сложноцветни със светлосини до виолетови цветове, събрани в метличка или грозд. Aster.

— От гр. Dστρον ’звезда’.

Списък на думите по буква