АСТРАГА̀Л

АСТРАГА̀Л м. Архит. Архитектурен детайл, чийто профил има вид на изпъкнала пред стената лента с правоъгълно сечение.

— От гр. Bστράγαλος ’вратен прешлен’.

Списък на думите по буква