АСТРАГА̀Н

АСТРАГА̀Н м. Скъпа кожа от каракулски агнета с къдрав черен или сив косъм. — А каракулките видя ли? Дето дават къдравата вълна астраган? Ст. Поптонев, ОБЛ, 73. Пазарът на кожи не ги задоволи. Астраган, пор,.., зибелин — всичко това бе богато, пищно, но банално и не за случая. Ст. Дичев, ЗС II, 255. Руски астраган. Български астраган. // Само мн. Различни видове такава кожа.

— От рус. собств. — Друга (остар.) форма: астраха̀н.

Списък на думите по буква