АСТРАГА̀НЕН

АСТРАГА̀НЕН, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. За кожа — който е от каракулски агнета и има къдрав черен или сив косъм; астраганов. Брашнаров пристъпваше гордо изправен,.., с ярко ален фес и дълго, черно зимно палто с астраганена кожа по яката. Д. Талев, ПК, 262.

2. Който е направен от астраган; астраганов. На младини бе наемал градина в Румъния, отдето се върна със златен ланец и с астраганен калпак. Ем. Станев, ИК I, 186. Мъжете им с астраганени гугли, с пардесюта виенски редингот.. пъплят по улиците на Стария град. К. Странджев, ЖБ, 89-90. Бе разкопчала астраганеното си палто, но бе забравила да сложи на шията си трите реда бисери, които баща ѝ бе подарил на сватбата. М. Грубешлиева, ПП, 168. Свита в астраганеното си манто, Ирина се опита да завърже разговор с партизанския подофицер. Д. Димов, Т, 658.

— Друга (остар.) форма: а с т р а х а̀ н е н.

Списък на думите по буква