АСТРАХА̀НСКИ

АСТРАХА̀НСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. Който се отнася до Астрахан (град, разположен на р. Волга на 100 км от Каспийско море) и до района му. Астрахански мюсюлмани. ● Като определение в сложни термини — названия на типични за Астрахан и района му животни и растения. Астраханско говедо. Астрахански лотос.

2. Остар. Който е направен от астраган; астраганен, астраганов, астраханен. Един дебел господин с голям кожух и черна астраханска шапка минува из коридора. Ив. Вазов, СНЖ, 20. Вместо оваляния парцал — астраханско калпаче, кокетски кривнато на главата. Ив. вВзов, Съч. IХ, 120.

Списък на думите по буква