А̀СТРО

А̀СТРО-. Първа съставна част на сложни думи със значение: който се отнася до звездите, който е свързан със звездите, напр.: астронавт, астрология и др.

— От гр. Dστρον ’звезда’.

Списък на думите по буква