АСТРОБИОЛО̀Г

АСТРОБИОЛО̀Г, мн. ‑зи, м. Спец. Лице, което се занимава с астробиология.

Списък на думите по буква