АСТРОБИОЛО̀ГИЯ

АСТРОБИОЛО̀ГИЯ ж. Наука, която изучава живота върху другите планети.

Списък на думите по буква