АСТРОБИОЛО̀ЖКИ

АСТРОБИОЛО̀ЖКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Спец. Астробиологичен, астробиологически.

Списък на думите по буква