АСТРОБОТА̀НИКА

АСТРОБОТА̀НИКА ж. Спец. Дял от астробиологията, който изучава предполагаемата растителна покривка на планетите и преди всичко на Марс. Курс по астроботаника.

Списък на думите по буква