АСТРОГРА̀Ф

АСТРОГРА̀Ф м. Астрон. Уред за фотографиране на небесните тела. Астрофизичните наблюдения понастоящем се правят почти изцяло по фотографичен път с уредите астрографи — това са тръби или телескопи, на които вместо окуляр е поставена фотографическа плака. Астр. ХI кл, 1958, 62.

Списък на думите по буква