АСТРОГРА̀ФИЯ

АСТРОГРА̀ФИЯ ж. Астрон. Описание на небесни тела.

Списък на думите по буква