АСТРОМЀТРИЯ

АСТРОМЀТРИЯ ж. Астрон. Дял от астрономията, който се занимава с методите на астрономичните измервания (точното определяне на положението и движението на небесните тела).

Списък на думите по буква