АСТРОНА̀ВТИКА

АСТРОНА̀ВТИКА ж. Космонавтика. Днес твърде много се говори за астронавтиката — науката за междупланетните полети, — за родоначалник на която с право се смята Циолковски. НТМ, 1961, кн. 5, 1.

— От гр. Dστρον ’звезда’ + ναυτική ’мореплаване’.

Списък на думите по буква