АСТРОНО̀М

АСТРОНО̀М м. Учен, специалист по астрономия. Едно от най-светлите имена в историята на математиката и механиката е името на безсмъртния сиракузец Архимед.. Роден в семейството на древногръцкия астроном и математик Фидий. Матем., 1967, кн. 2, 1. Ян Бибиян стоеше пред картата на Луната, която нашите астрономи след дълги изучавания бяха съставили. Елин Пелин, ЯБЛ, 126.

— От гр. Bστρονόμος през фр. astronom или рус. астроном. — Ив.Богоров, Всеобща география за децата (превод), 1843.

Списък на думите по буква