АСТРОНОМЍЧЕН

АСТРОНОМЍЧЕН, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни, прил. 1. Който се отнася до астрономия; астрономически. Астрономично явление. Астрономични таблици. // Който е предназначен за наблюдение на небесни тела. Астрономичен уред. Астрономична тръба.

2. Прен. За цифри, суми или цена — който е много голям в числено отношение; астрономически. Ставаше дума не за пет лева, а за много пари, почти астрономичната за мен през ония години цифра от 1 500 лева. М. Гръбчева, ВИН, 132. — Копринени платове се намират още... Но на астрономични цени. Д. Димов, Т, 526.

Списък на думите по буква