АСТРОНОМЍЧЕСКИ

АСТРОНОМЍЧЕСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Астрономичен. И звездите над главата му бяха толкова далеч, колкото и преди, когато, свит върху наръч миризливо сено на някоя поляна, се опитваше да съчетае първичното чувство за тяхната красота с астрономическите обяснения на татко си. Ем. Манов, БГ, 63. Коно Крилатият се пак задълбочаваше в астрономически разсъждения и с вида на една възклицателна влазяше у тях си. Ив. Вазов, Съч. VIII, 11. Световното производство [на компютри] достигна астрономическата сума от 65 милиарда долара. Диал., 1990, бр. 7, 11. Ако тези марки бяха превърнати в левове по тогавашния курс, то би се получила астрономическата сума 17 000 милиарда лева. Г. Караславов, Избр. съч. III, 329. Астрономическа обсерватория.

Астрономическа единица. Астрон. Средното разстояние от Земята до Слънцето, прието за основна единица при измерване на разстоянията главно в Слънчевата система.

АСТРОНОМЍЧЕСКИ

АСТРОНОМЍЧЕСКИ. Нареч. от прил. астрономически; астрономично. Астрономически пролетта започва от 21 март.

Списък на думите по буква