АСТРОСПЕКТРОСКО̀П

АСТРОСПЕКТРОСКО̀П м. Спец. Уред

за наблюдаване на спектрите на небесните тела.

Списък на думите по буква