АСТРОСПЕКТРОСКО̀ПИЯ

АСТРОСПЕКТРОСКО̀ПИЯ ж. Спец. Дял от астрофизиката, който изучава спектрите на небесните тела.

Списък на думите по буква