АСТРОФЍЗИКА

АСТРОФЍЗИКА ж. Спец. Дял от астрономията, който изучава физическите явления и химическите процеси, които стават в небесните тела и в космическото пространство. Съвременната астрофизика изучава и гигантските звездни системи — галактиките, които се състоят от десетки милиарди звезди. ВН, 1958, бр. 1997, 4. Теоретична астрофизика.

— Естественонаучен календар, Летоструй, 1876.

Списък на думите по буква