АСТРОФИЗЍЧКА

АСТРОФИЗЍЧКА ж. Спец. Специалистка по астрофизика. АСТР?ФОТ?ГРА̀ФИЯ ж. Спец. Метод за астрономични наблюдения, който се основава на фотографирането на небесните тела. Астрофотографията ни показва, че не всички извънгалактични мъглявини имат формата на спирала. Г. Томалевски, АН, 333.

Списък на думите по буква