АСТРОФОТОМЀТРИЯ

АСТРОФОТОМЀТРИЯ ж. Спец. Дял от практическата астрофизика, който изучава методите за измерване блясъка и повърхностната яркост на небесните тела.

Списък на думите по буква