АСТРОФОТОМЀТЪР

АСТРОФОТОМЀТЪР, мн. ‑три, след числ. ‑тра, м. Спец. Уред за измерване силата на светлината на небесните тела.

Списък на думите по буква