АСФА̀ЛТО

АСФА̀ЛТО-. Първа съставна част на сложни думи със значение: асфалт, асфалтов, напр.: асфалтобетон, асфалтопясъчен, асфалтосмесител и др.

Списък на думите по буква