АСФАЛТОБЕТО̀Н

АСФАЛТОБЕТО̀Н м. Смес от асфалт, цимент (или минерално брашно), пясък и чакъл, която се използува в строителството главно за настилка на пътища, улици, площади и др. В бъдеще асфалтобетонът ще се наложи като преобладаващ тип асфалтова настилка. НТМ, 1961, кн. 12, 2.

Списък на думите по буква