АСФА̀ЛТОВ

АСФА̀ЛТОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. Който е направен от асфалт, който съдържа асфалт ( в 1 знач.). От размекналата се асфалтова настилка на улицата се издигаше миризмата на смола. Р, 1927, бр. 257, 1. Асфалтова смес. Асфалтово лепило. Асфалтов лак.

2. Който е покрит с асфалт (във 2 знач.); асфалтен. По светлите асфалтови улици, измити грижливо през нощта, се стичаше към баните всекидневният поток от летовници с бели дрехи, с мургави лица и тъмни очила. Д. Димов, Т, 364. Мръсносивият вартбург запъпра по черния коларски път, подаде нос на асфалтовото шосе,.. зави и хукна по равното. Й. Попов, СЛ, 109.

3. Който се отнася до производството на асфалт; асфалтен. Асфалтова фабрика. Асфалтова индустрия.

Списък на думите по буква