АСФОДЀЛ

АСФОДЀЛ м. Растение от семейство лилиеви с красиви бели цветове, което древните гърци сеели по гробовете като символ на скръбта. Asphodelus.

— От гр. Bσ5όδελος.

Списък на думите по буква