АСФОДЀЛЕН

АСФОДЀЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. Който е обрасъл, покрит с асфодел. И с погледи в замая упоени / последваха по дирите ѝ те / по белите асфоделни полени. П. П. Славейков, Събр. съч. IV, 205.

Списък на думите по буква