АСЦЕНДЀНТ

АСЦЕНДЀНТ м. Книж. В астрологията — точка в еклиптиката, която се дига над хоризонта в момента на раждането на човек. Сега ми се иска да припомня накратко.. какви материали.. съм предложил на.. читателя във всичките 78 мои книги.. Подробни характеристики на всички астрологични знаци.. Точни таблици за определяне на асцендента. П. Румпалов, ТХ, 382.

— От лат. ascendere ’изкачвам се’ през фр. ascendant.

Списък на думите по буква