АСЦЕНДЀНТЕН

АСЦЕНДЀНТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. Книж. Който се отнася до асцендент; възходящ.

— От фр. ascendant.

Списък на думите по буква