АТА̀КА

АТА̀КА ж. 1. Воен. Стремително настъпление и нападение на войска върху неприятеля с цел да се завладеят неговите позиции и да му се нанесе решителен удар; щурм. Моята рота тръгна в атака енергично и с въодушевление. П. Вежинов, НС, 49. Първата атака беше отбита. Но това сякаш беше кървавият сигнал за истинския бой. Й. Йовков, Разк. II, 155. При една атака Герчовата рота попадна в страшен огън. Вражи куршум перна Герчо право в сърцето. Елин Пелин, Съч. V, 100-101. Известно е какво значи за нашата военна история атаката на Тутракан. Това е може би най-трудната и тежка бойна операция на целия северен фронт. Е. Каранфилов, Б III, 34. Сигнал за бой! / Започваше атака... Н. Вапцаров, Избр. ст., 1946, 120. Отблъсквам атака. △ Кавалерийска атака. Танкова атака. Атака на широк фронт. Фронтална атака. // Разш. Нападение срещу някого, нещо. Започнаха и атаките с хартиени топчета и конфети. Ив. Мирски, ПДЗ, 188.● Обр. Само вълци ни идват на гости... Но момчетата издържат... Думата "издържат" не казва нищо особено, но в нея се крие не една атака на снеговете, не една битка с лютата снежна стихия. Ст. Станчев, НР, 55.

2. Прен. Силно обвинение, нападка, критика и под. срещу някого или нещо. Избирателната борба се отличава по страстния си характер, по своите атаки спрямо правителството, по своето ожесточение даже. Бълг., 1902, бр. 466, 1. — Вече от дни, докато слушах аргументите на опозицията в парламента, докато отбивах атаките им.., нещо глождеше сърцето ми: ами ако наистина катастрофира един такъв патрулиращ самолет? Б. Йосифова, БЧМ, 26. Първата глава от известния философски труд на Шопенхауер "Светът като воля и идея" съдържа една остра атака срещу Евклидовия метод за доказване. Матем., 1965, кн. 1, 5. Днес очаквам една бясна атака срещу мене в "Камбана". Снощи излязох с името си, за да я предизвикам. М. Кремен, РЯ, 495. — Ахпапов! Я ми кажи ти, кои са частите на мерника.. — Ахпапов.. биваше обикновена жертва на тия внезапни атаки. Й. Йовков, Разк. I, 187.

3. Спорт. При игра на футбол, баскетбол, шах и др. — бързо, енергично настъпление срещу противника. След почивката мачът се оживи, студентките проведоха по-сполучливи атаки и заслужено спечелиха. ВН, 1952, бр. 158, 2. Футболистите с бързи и остри атаки създаваха постоянни заплахи за гол.

4. Мед. Силен, остър пристъп на болки при някакво заболяване; криза. Детето се присвива, крещи — остри болки раздират корема му — .. Ами ако е атака от апандисит? Нямаме време за губене. Н. Стефанова, ОС, 5. Константин Златев, поради здравословното си състояние — той страдаше от дълги години от атаки в жлъчката и все не можеше да се излекува, — отказа да пие. Д. Ангелов, ЖС, 262.

— От фр. attaque.

Списък на думите по буква