АТАКУ̀ВАНЕ

АТАКУ̀ВАНЕ ср. Отгл. същ. от атакувам и от атакувам се.

Списък на думите по буква